ПРОДАЙ АВТОМОБИЛ > Процедура за продажба на автомобил

Процесът по "Вторична Реализация" на автомобил


     
Клиентът докарва автомобила, който желае да продаде на търговската площ на ПроАуто.    
      Клиентът осигурява копие от "големия" талон и километража на колата.
     
ПроАуто прави оглед на автомобила    
      ПроАуто дава "Оценка" на автомобила
     
ПроАуто консултира Клиента за подходяща пазарна стратегия    
      Клиентът подписва договор за "Вторична Реализация"
     
ПроАуто поддържа автомобила в отличен търговски вид    
      ПроАуто извършва активни мероприятия по продажба на автомобила
     
Автомобилът е продаден и плащането към Клиента е извършено