ПРОДАЙ АВТОМОБИЛ > За нас

Промобил има дъщерно дружество ПроАуто, което е специализирано в търговия с употребявани автомобили.

ПроАуто разполага с най-голямата търговска площ в България за продажба на употребявани автомобили с капацитет 500 коли. Това естествено привлича много любопитни потенциални клиенти.
Ние търгуваме с всички марки автомобили, като се стремим да поддържаме наличности от най-търсените видове.

Средната възраст на продаваните от ПроАуто автомобили е около 5 години. Средният срок за продажба на автомобил е около 3 месеца, при спазване на маркетинговите препоръки на ПроАуто.