АВТОМОБИЛНИ МАСЛА > Вискозитет

Вискозитет

Има много отправни точки, по които можем да класифицираме двигателните масла.
Една от възможните такива е по ВИСКОЗИТЕТА на маслото.
Този показатал се определя с две цифрови и едно буквено означения и има следния общ вид
AA W BB
.
Например 15W40.

AA
е число, което може да заема определени стойности 0, 5, 10, 15, 20, 25 и носи информация за свойствата на маслото при ниски температури. Следващият символ е Латинската буква W,  значеща WINTER (ЗИМА).
В указания ред се увеличава вискозитета на маслата при една и съща температура.

Вискозитетен показател АА Най-ниска околна температура
в °C, допустима за първоначално стартиране на двигателя
0W - 40°C
5W - 35°C
10W - 25°C
15W - 20°C
20W - 15°C
25W - 10°C

BB е число, което може да заема определени стойности 20, 30, 40, 50, 60 и носи информация за свойствата на маслото при положителна температура.
В указания ред се увеличава вискозитета на маслата при една и съща температура.

Вискозитетен показател BB Най-високата околна температура в °C до която е препоръчително да се използва дадения продукт
20 30°C
30 35°C
40 40°C
50 45°C
60 50°C