АВТОМОБИЛНИ МАСЛА > Новости

Новости


Съвременните тенденции във всяка сфера на автомобилостроенето са ориентирани към опазване на околната среда и човешкото здраве. Основен фактор за това е намаляване и контролиране на вредните емисии в отработените газове. Освен качеството на използваното гориво и вида на горивните системи, значение имат и прилаганите системи за очистване на отработените газове (катализатори и филтри). За успешното прилагане на тези системи обаче има определени изисквания и ограничения, които производителите на автомобили имат към качествата на използваните смазочни продукти. От една страна смазочните продукти трябва да са съвместими с прилаганата система за пречистване и контрол на вредните емисии и същевременно да осигуряват ортимална защита на двигателя при това за удължен междусменен интервал, а в някои случаи и с икономия на гориво.

Всички тези високи и в същото време противоречиви изисквания налагат различен подход при синтеза на смазочни продукти и по-специално при изготвянето на двигателните масла. Някои от основните компоненти на присадките в досега съществуващите смазочни продукти (като калций, магнезий, цинк, сяря и фосфор) могат да възпрепятстват функционирането на системата за контрол и намаляване на вредните емисии.

Като резултат от задълбочената изследователска и експериментална работа на развойните центрове за нови продукти е появата на нова генерация автомобилни двигателни масла с понижено пепелно съдържание (Low-SAPS Lubricants). В тази връзка ACEA (Асоциацията на Европейските Производители на Автомобили) състави нова разширена емисия на стандарта ACEA 2004. Тази версия се базира на две основни линии :

1. Новата категория C-04 отнасяща се за продуктите предназначени за автомобили със система за контрол и намаляване на вредните емисии, със следните подкатегории ориентирани към различни производители на автомобили и имащи нюанси в експлоатационните качества:

1.1. С1-04 покрива изискванията на FORD (много ниски стойности на пепелните елементи+ икономия на гориво);
1.2. С2-04 покрива изискванията на PSA Peugeot и Citroen (средни стойности на пепелните елементи+ максимална икономия на гориво);
1.3. С3-04 покрива изискванията на Renault и останалите европейски производители на автомобили (средни стойности на пепелните елементи+ оптимална икономия на гориво);
1.4. С4 подобрена версия на С3-04;

2. Актуализация на текущите нива на А и В категориите за автомобили без такава система.

Като лидер по отношение на новите технологии и висококачествени смазочни продукти марката ELF
е сред първите отговорили на това предизвикателство с гама продукти, ориентирани към новото поколение автомобили със системи за пречистане и контрол на вредните емисии:

ELF SOLARIS DPF 5W30
продукт, предназначен за автомобили с марка RENAULT, стандарт по RENAULT RN0720, ACEA C4.
Продуктът е подходящ за всички дизелови двигатели на марката оборудвани с DPF*(*филтър за твърди частици) филтър.

ELF SOLARIS LSX 5W30
продукт, предназначен за германските производители на луксозни автомобили Mercedes Benz (p.229.31 и p.229.51) и BMW (BMW LL-04), оборудвани с такава система за пречистване плюс филтър за частици.

ELF SOLARIS LLX 5W30
продукт, ориентиран към автомобили на VOLKSWAGEN GROUP с одобрения VW 504.00 507.00, оборудвани с такава система за пречистване плюс филтър за частици.