АВТОМОБИЛНИ МАСЛА > Одобрения

Одобрения


Освен общоприетите стандарти за определяне на експлоатационните характеристики на двигателните масла (API и ACEA класификации), много важно значение имат и одобренията на производителите на транспортни средства, които дават своето съгласие даден продукт да носи определено тяхно одобрение или препоръка.
Като еталон за качество и правилна диференциация на качествата и предназначението на двигателните масла са приети одобренията на два големи Европейски производителя на автомобили VW и Daimler Chrysler MB.
В табл. 1 са дадени одбренията и тяхното значение според VW.

Табл.1
Одобрение
по VW
Предназначение на продуктите, носещи даденото одобрение
500.00 Нормално натоварени бензинови двигатели с нормален междусменен пробег
502.00 Високо натоварени бензинови двигатели с удължен междусменен пробег
503.00
503.01
Високо натоварени бензинови двигатели с удължен междусменен пробег и директно впръскване на горивото
504.00 Високо натоварени бензинови двигатели с максимално удължен междусменен пробег, директно впръскване на горивото и икономия на гориво
505.00 Нормално натоварени дизелови двигатели с нормален междусменен пробег
505.01 Нормално натоварени дизелови двигатели с нормален междусменен пробег и впръскване от вида помпа-дюза
506.00
506.01
Високо натоварени дизелови двигатели с удължен междусменен пробег и директно впръскване на горивото, реализира икономия на гориво
507.00 Високо натоварени дизелови двигатели с удължен междусменен пробег и директно впръскване на горивото, реализира икономия на гориво


В табл. 2 са дадени одбренията и тяхното значение според Daimler Chrysler MB

Табл.2
Одобрение
по Daimler Chrysler MB
Предназначение на продуктите носещи даденото одобрение
229.10 Нормално натоварени бензинови и дизелови двигатели с нормален междусменен пробег
229.30 Високо натоварени бензинови и дизелови двигатели с удължен междусменен пробег и намалено износване
229.50 Високо натоварени бензинови и дизелови двигатели с удължен междусменен пробег, намалено износване и икономия на гориво
229.31 Високо натоварени бензинови и дизелови двигатели с удължен междусменен пробег и намалено износване . Безпепелно масло предназначено за двигатели (EURO 4) оборудвани с филтър за твърди частици
229.51 Високо натоварени бензинови и дизелови двигатели с удължен междусменен пробег, намалено износване и икономия на гориво. Безпепелно масло предназначено за двигатели (EURO 4) оборудвани с филтър за твърди частици