АВТОМОБИЛНИ МАСЛА > Приложение

Приложение


Предназначението на трансмисионните масла е да осигуряват смазване на силови възли за предаване на въртящ момент в транспортните средства, като:
   1. Предавателни кутии;
       1.1. Автоматични;
       1.2. Механични;
   2. Крайни предавания;
   3. Редуктори и др.

Маслата, предназначени за автоматични предавателни кутии, като правило имат червен цвят за да се отличават от останалите смазочни продукти с автомобилно приложение.
Те се наричат ATF (automatic transmission fluid) и могат да се класифицират според вида на базовото масло (минерално, полусинтетично и синтетично) и според експлоатационното ниво (DEXRON II, DEXRON II D, DEXRON II E, DEXRON III).
Правилният избор на този продукт е от решаващо значение за нормалното функциониране на автоматичната предавателна кутия.

Много по-широко приложение имат трансмисионните продукти предназначени за механични възли.
В тяхната класификация участват повече фактори:

1. Вискозитет според SAE J 306:
Вискозитетът може да заема стойности 70W, 75W, 80W, 85W, 80, 85, 90, 140.
В указания ред вискозитета нараства.
Вискозитетните стойностите могат да се срещат както като отделни зимни и летни вискозитети (80W; 90; 140), така и като всесезонни продукти (75W80; 80W90 и др.)

 2. Експлоатационно ниво по API:
Тази класификация е особено важна, тъй като тя дава основното предназначение и допустимата натовареност на смазочния продукт:

GL-1: Червячни и спирално-конични зъбни предавки при ниски натоварвания и обороти. Масла без присадки или с минимални количества антикорозионни, противоизносни и антипенни добавки.

GL-2: Червячни и спирално-конични зъбни предавки при ниски натоварвания и обороти. С по-високо съдържание на противоизносни добавки спрямо GL-1.

GL-3: Спирално-конични зъбни предавки при средни натоварвания и обороти. Масла с подобрени противоизносни и противозадирни свойства спрямо GL-2.

GL-4: Автомобилни хипоидни зъбни предавки при високи натоварвания и ниски обороти или ниски натоварвания и високи обороти. Масла с високоефективни противозадирни свойства.

GL-5: Автомобилни хипоидни зъбни предавки при ниски натоварвания и високи обороти. При наличие на ударни натоварвания и високи скорости на приплъзване. Обезателно съдържат голямо количество серно-фосфорни противозадирни добавки.

MT-1: Притежават всички характеристики описани за GL-5, но имат повишена термична стабилност. Освен това са подходящи и за несинхронизирани предавателни кутии подложени на високи и ударни натоварвания.

3. Одобрения съгласно MIL-L:
Одобренията по този военен стандарт имат за цел да укажат различното експлоатационно ниво подобно на API класификацията:
  
   MIL-L 2105A ~ API GL 4
   MIL-L 2105B ? API GL 5
   MIL-L 2105C ~ API GL 5
   MIL-L 2105D ? API GL 5
   MIL-L 2105Е ~ API MT-1

4. Одобрения според ZF:
Този стандарт е според производителя на зъбни предавки ZF.
Той дава информация за предназначението на смазочните продукти и има следния общ вид XY Z, където XY е число от 01 до 17 а Z е буква от А до F. Поради голямото разнообразие което съществува при тази класификация ще посочим само няколко интересни примера които имат и най-голямо практическо приложение:

   ZF TE-ML 05A -трансмисионно масло за крайни предавания с вискозитет 75W90, 80W90 или 85W140
   ZF TE-ML 05C -трансмисионно масло за крайни предавания с вискозитет 75W90, 80W90 или 85W140 с приложение в диференциали с ограничено приплъзване.

Като обобщение на изложеното погоре можем да кажем следното:
правилния избор на трансмисионно масло е не по-малко важен и лесен от това на двигателния продукт,
и също се подчинява на комплекс от фактори свързани с вида на смазвания възел, условия на експлоатация, условия на околната среда и др.
 Като правило най-верни данни за правилен избор дава производителя на машината и ако имаме такива трябва да се ръководим от тях.