КУПИ АВТОМОБИЛ > Контакти

Контакти:

Телефон: (2) 960 14 44
Факс: (2) 960 14 46
Имейл: proauto@promobile.bg


Централен Офис

Адрес: София 1592, ул.”Искърско шосе” №13
Телефон: (2) 960 14 14, (2) 960 14 05
Факс: (2) 960 14 46
Уеб сайт: www.promobile.bg
Имейл: info@promobile.bg